Organisatie advies

Veranderingen in de markt gaan steeds sneller en stellen steeds hogere eisen aan de organisatie. Dit betekent een toenemende vraag naar flexibiliteit en snelheid. Om hieraan tegemoet te komen zullen organisaties hun besluitvorming en bevoegdheden steeds vaker lager in de organisatie neerleggen. Mensen worden daardoor steeds doorslaggevender. Naast de traditionele taken moeten ook nieuwe competenties ontwikkeld worden. Iedere medewerker zal zich meer gaan richten op de toegevoegde waarde voor het bedrijf in plaats van slechts te denken in taken. Een geïntegreerde klantbenadering staat hierin centraal. Dit alles vraagt een verandering in:

Het vereist daarom een “Lichtvoetige en wendbare” ICT