Tactische bedrijfsanalyses

In een korte analyse mbt:

wordt een integraal inzicht verschaft in de structuur, inrichting en omgeving van het bedrijf met als doel om de onderkende knelpunten bespreekbaar te krijgen.